Birthdate – November

FamilyLoved OneBirthdateAngel Date
Krista SmithShauna SynesaelNov 04Mar 19
Kathy PriceMatt PriceNov 06Apr 15
Ruth SlaughterWalter GriffinNov 08Nov 25
Cy Wood & Katy StraderHarrison Conner Strader WoodNov 08Apr 05
Heather RuggTyler RuggNov 09Jul 24
Joseph CouganBrady
Nov 10
Dec 20
Tonya BurdineDonovan Isaiah BurdineNov13Jan 25
Barbet LambergChristopher LambergNov 13Feb 22
Joel & Cheryl ToofStephanie Michelle ToofNov 13Jul 09
Mike RobinsonAustin RobinsonNov 14Sep 26
Michele & Steve JohnsonLindsay Marie JohnsonNov 17Jun 09
Kimber BranamHaven MillsNov 17Nov 17
Freda Longwe
Bwembya Longwe
Nov 21
Jul 17
Kimber BranamKadentz MillsNov 23Nov 23
Tonya ArnettMaurice MartinezNov 24Apr 29
Carla & Bryan NewbyJacob WestmanNov 26Oct 28
Angie Groover & Amy RitchhartZachery GrooverNov 26Sep 28
Ann & Randy SmithSarah KishNov 28Feb 16
Renee' McDonaldXavier McDonaldNov 30Nov 13

Leave a Reply